کلیدواژه: بهروز وثوقی

دعوای بهروز وثوقی با برادرانش بالا گرفت

بهروز وثوقی با انتشار پستی اینستاگرامی به تندی به برادرهای خود تاخت و مدعی شد که آن‌ها با سندسازی اموالش را صاحب شده‌اند.

از شایعه تا واقعیت فروش خانه بهروز وثوقی در تهران

روز گذشته اخباری مبنی بر فروش خانه ی متعلق به بهروز وثوقی در فضای مجازی پخش شد.