کلیدواژه: استوری

پست معنادار بشار رسن در اینستاگرام

هافبک سرخ پوشان پایتخت پست جدیدی را منتشر کرد.

با قابلیت جدید اینستاگرام آشنا شوید

اینستاگرام از قابلیت جدید خود برای قرار دادن هشتک موقعیت جغرافیایی بر روی عکس ها و ویدیو های استوری رونمایی کرد.