کلیدواژه: کتب درسی

۹۰ درصد کتب کمک درسی غیر استاندارد هستند

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی گفت: بر اساس مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش، مرجع انحصاری اعطای «اعتبارنامه» به مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است اما در تبلیغات صدا و سیما به این داشتن و نداشتن اعتبارنامه توجه نمی‌شود.

هنوز برخی دانش‌آموزان کتاب درسی ندارند

در شرایطی که 16 روز از مهر می‌گذرد اما هنوز برخی دانش‌آموزان کتاب ندارند و این موضوع نگرانی‌هایی را نیز برای خانواده‌ها به وجود آورده است.

علوم فضایی به کتب درسی اول و دوم متوسطه وارد می شود

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان از ورود علوم فضایی به کتب درسی مقاطع متوسطه اول و دوم، با همکاری سازمان فضایی ایران، خبر داد.
اولین ورودی های پایه یازدهم در سال جدید

کتب درسی برای دانش آموزان پایه یازدهم طراحی می شود

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تشکیل کارگروه پایه یازدهم در وزارت خانه خبر داد.