کلیدواژه: مادر تمام بمب ها

سلاح جنگ روانی و نه جنگ واقعی

«مادر تمام بمب ها»؛ سلاحی که با رادارهای ۵۰ ساله هم قابل شناسایی و انهدام است + عکس

گاف عملیاتی بزرگ این بمب آن است که باید توسط هواپیمای سی ۱۳۰ حمل شود که شناسایی آن کاری بسیار سهل است.