کلیدواژه: هزینه زندگی

هزینه‌های زندگی ۴۲۶ هزار تومان زیاد شد!

براساس الزامات قانون کار، جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار، بعد از درخواست هریک از سه گروه – دولت، کارگران و یا کارفرمایان- باید ظرف مدت دو هفته برگزار شود.
یادداشت اتاق خبر 24

مسابقه هزینه تراشی برای مردم

دولت و سازمان هایی همچون شهرداری ها سعی میکنند مشکلات اقتصادی خود را با افزایش قیمت‌ها جبران کنند.
پژوهشگران دانشگاهی بررسی کردند

پدیده "ازدواج" از دید جوانان امروزی/واپس‌زدگی ازدواج نزد جوانان

ازدواج، امر زیربنایی و مهمی است که دوام جوامع و همچنین رشد و توسعه آینده کشورها، بستگی زیادی به آن دارد.

فاصله عجیب دستمزد کارگران ایرانی و عراقی

 بعد از چانه‌زنی‌های پیاپی، کارفرمایان و دولتی‌ها «قبول» کردند که به میزانِ هشتصد هزار تومان، هزینه‌های زندگی افزایش یافته است و بایستی این سربارِ هزینه جبران شود.

هزینه زندگی کارگران 30 درصد بیشتر شد

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه هزینه کارگران نسبت به سال گذشته 30درصد افزایش یافته است گفت: سبد رونق اقتصادی دولت بدون همکاری بانک‌ها ضمانت اجرایی ندارد، بانک‌ها تولید محور نیستند.

اختلاف درآمد-هزینه زندگی کارگران چقدر است؟

کسری درآمد و هزینه خانوار کارگری به بالاترین حد خود رسیده و در حالی دریافتی مشمولان قانون کار در سال‌جاری ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان است که بانک مرکزی هزینه سال گذشته خانوار را ۳۲.۸ میلیون تومان می‌داند.