کلیدواژه: امام علی

چهار گروهی که شایسته پاسداری از دین نیستند

امیرالمومنین امام علی علیه السلام در سخنی گران بها صفات و نشانه‌های چهار گروهی که شایسته پاسداری از دین نیستند را بیان فرموده‌اند.

پنج توصیه امام علی(ع) درباره میانه روی و انفاق

امام علی علیه السلام در نامه خود به جانشین فرماندار بصره، پنج توصیه درباره پرهیز از اسراف، انفاق کردن، و میانه روی را بیان فرموده‌اند.

افرادی که فایده‌ای برای حکومت ندارند در کلام امام علی(ع)

ستون دین و جامعه مسلمانان و نیروی همیشه آماده در برابر دشمنان، در حقیقت همان عموم مردم است. پس باید گرایش تو به آنان باشد.

هر گاه ناتوان گشتی، ناتوانی را در نافرمانی خدا قرار ده

امام علی علیه السلام فرموده‌اند: هر گاه نیرومند شدی توانت را در طاعت پروردگار به کار گیر، و هر گاه ناتوان گشتی، ناتوانی را در نافرمانی خدا قرار ده.

توصیه امام علی(ع) برای زیاد شدن دوستان

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرموده‌اند: سکوت بسیار، وقار انسان بیشتر شود، و با انصاف بودن، دوستان را فراوان کند، و با بخشش، قدر و منزلت انسان بالا رود.

توصیه‌های پیامبر(ص) به امام علی(ع) درباره کمک به همسر

مردی که به زن خود در خانه کمک کند، خدا ثواب یک سال عبادتی را که روزها روزه باشد و شبها به قیام و نماز ایستاده باشد به او می‌دهد.

او باقیمانده حجت‌های الهی است

امیرالمومنین امام علی علیه اسلام: او زره دانش بر تن دارد، و با تمامی آداب، و با توجّه و معرفت کامل آن را فرا گرفته است، حکمت گمشده اوست که همواره در طلب و جستجوی آن می باشد.

صفات فتنه در کلام امیرالمومنین(ع)

امام علی علیه‌السلام: آری، آنگاه که فتنه‌‏ها روی آورند، حقّ و باطل درهم آمیزند و شبهه و سردرگمی ایجاد کنند، و هنگامی که پشت کردند، شناخته شوند.

دعای امام علی(ع) درباره یاری خواستن از خدا در مشکلات

امام علی علیه السلام: خدایا! به توانگری آبرویم را نگاه دار، و به تنگدستی حرمتم را ضایع مگذار تا روزی خواهی کنم از بندگان روزی خوارت، و مهربانی جویم از آفریدگان بد کردارت.

سفارش امیرالمومنین(ع) به عبرت از گذشتگان

از غم و اندوه و سرگرمی های دنیا چشم برگیرید زیرا شما به جدایی و دگرگونیهای امور دنیایی یقین دارید، و چونان دوست مهربانی که نصیحت گر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند خویشتن را از دنیا دور کنید.