کلیدواژه: کدیور

اتاق خبر 24 گزارش می دهد

از تکرار شرط مضحک برلین تا چرایی حمایت آلمانی ها از اسرائیل!

 نظر به اهمیت گزارشات اتاق خبر ۲۴، در هفته‌ای که گذشت، مهم‌ترین آن‌ها را در این گزارش می‌خوانید.      
گزارش اتاق خبر 24 از مواضع و آرای اصحاب فتنه/

محسن کدیور، روحانی نمایِ ضد انقلاب، روزگاری در لباس روحانیت و روزگاری در لباس مدرنیته

محسن کدیور، یکی از افرادی است که وی را باید نمونه جریان بیمار روشنفکر دینی معرفی کرد که در کسوت روحانیت، شیفته زندگی زیست و زندگی غربی بود.
اتاق خبر 24 گزارش می‌دهد

مبدعان واژه "اسلام رحمانی" را بشناسیم

جریانی خاص تلاش می‌کند تا با معرفی چهره تحریف شده از اسلام ناب محمدی آن را در مقابل اسلام رحمانی به عنوان یک الگوی غلط و نامتعارف قرار دهد که در این مقطع لازم است ضمن توجه جدی به هشدارهای رهبر معظم انقلاب در اینباره، حق و باطل در گفته‌های متخصصین امر باز تعریف و شناخته شود تا فرصت هر گونه ضربه زدن و ایجاد انحراف از دشمنان سلب شود.