کلیدواژه: اسلام رحمانی

اتاق خبر 24 گزارش می‌دهد

از شناسایی مبدعان واژه اسلام رحمانی تا اعترافات کمونیست‌ها

نظر به اهمیت گزارشات اتاق خبر 24، در هفته ای که گذشت، مهم ترین آنها را در زیر می‌بینید.
اتاق خبر 24 گزارش می‌دهد

مبدعان واژه "اسلام رحمانی" را بشناسیم

جریانی خاص تلاش می‌کند تا با معرفی چهره تحریف شده از اسلام ناب محمدی آن را در مقابل اسلام رحمانی به عنوان یک الگوی غلط و نامتعارف قرار دهد که در این مقطع لازم است ضمن توجه جدی به هشدارهای رهبر معظم انقلاب در اینباره، حق و باطل در گفته‌های متخصصین امر باز تعریف و شناخته شود تا فرصت هر گونه ضربه زدن و ایجاد انحراف از دشمنان سلب شود.