کلیدواژه: تازه عروس

مرگ عجیب تازه عروس در آرایشگاه

تازه عروسی که برای آرایش به آرایشگاهی در شمال تهران رفته بود هنگام رنگ کردن موهایش ناگهان فوت کرد.

التماس‌ تازه‌‌ عروس به عمه‌ اش

قضات دادگاه کیفری استان تهران برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت مردی بیمار که متهم است دامادش را در حمایت از دخترش به قتل رسانده، وارد شور شدند.