کلیدواژه: بدرقه

بدرقه"بنیتا" به خانه ابدی

تصاویر زیر بدرقه کودک 8ماهه ربوده شده به خانه ابدی را نشان میدهد.

اعمال بدرقه ماه مبارک رمضان

بزرگان دین گفته‌اند: شایسته است پس از عید فطر، ۶ روز از اوایل ماه شوال را به‌ عنوان بدرقه، روزه بگیرید؛ چرا که اگر کسی دوست عزیزی را بخواهد بدرقه کند، چند قدم به همراه او می‌رود.