کلیدواژه: سزطان

سرطانی‌ها ترک سیگار را از همه جدی‌تر می‌گیرند

بیماران سرطانی در آمریکا نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از افراد سرطانی در این کشور که در برنامه های ترک سیگار شرکت می کنند در ماه ها و سال های بعد نیز سیگار نمی‌کشند.
مشاور وزیر بهداشت عنوان کرد؛

تغذیه حرف اول را در بروز سرطان می‌زند

یکی از اصلی‌ترین دلایل تشکیل تومور در بدن به ویژه سرطان‌های گوارش تغذیه ناسالم است که این موضوع باید علت‌یابی شود.