کلیدواژه: قانون

برای بخشیدن مهریه چه باید کرد؟

اگر زوجه بخواهد مهریه خود را به همسرش ببخشد باید مراحل قانونی ثبت انجام شود.

نقش کارشناسی اکتشاف منابع طبیعی در مقابله با تحریم‌ها

در مجموعه قوانین مقررات ناهماهنگ موجود و مربوط به منابع طبیعی دو مشکل ناآشنایی قانونگذاران با منابع طبیعی و ناآگاهی اهالی منابع طبیعی با اصول قانونگذاری آشکار است.

کارگروه بهبود فضای کسب و کار؛ ناظر یا مجری؟

این روزها مباحث مختلفی از جمله تاثیر روند تصمیمات های هیئت مقررات زدایی در فضای کسب و کار مورد بررسی است.

شهردار و مدیرآبفای اهواز به دادسرا احضار شدند

در پی بارندگی‌های اخیر در اهواز و ایجاد آبگرفتگی و سرریز شدن فاضلاب در شهر‌ها و تهدید سلامت شهروندان، پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان تشکیل و شهردار و مدیرآبفای اهواز به دادسرا احضار شدند.

نقش کارشناسی اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم‌ها

علیرغم اینکه به گفته برخی قانونگذاری سنتی کشور دچار بیماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری است متاسفانه باید اعتراف نمود که در زمینه اکتشاف منابع انسانی قوانین پر شمار و قوی و جامع وجود ندارد.

قاچاقچیان مواد مخدر در چه شرایطی اعدام می‌شوند؟

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ قانون "الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ۴۵" را تصویب کرد تا براساس آن مجازات اعدام قاچاقچیان مشروط به چهار بند محدود شود.

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.

آیین نامه صنایع پایین دستی نفت و گاز دو هفته دیگر

تا ۲ هفته دیگر تدوین آیین‌نامه صنایع پایین دستی نفت و گاز نهایی شده و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

قانون ضدفرقه همچنان در راهروهای مجلس

تهدیدی که از ناحیه فرقه‌ها متوجه جامعه می‌شود، تهدیدی فراگیر است که ابعاد تأثیرگذار و گسترده‌ای دارد. این تهدیدها نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره تباه شدن زندگی طیفی از افراد جامعه از ناحیه فعالیت‌های گسترده فرقه‌ها ایجاد کرده است.

چه کسانی می‌توانند نام و نام خانوادگی خود را تغییر دهند؟

هر فردی می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی با رعایت مفاد این دستورالعمل، نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه‌ای بلامعارض برای یک بار تغییر دهد.