کلیدواژه: ازدواج دانشجویی

پایداری ازدواج‌های دانشجویی بیشتر است

دبیر ستاد ازدواج دانشجویی گفت: بر اساس برررسی‌های صورت گرفته پایداری ازدواج‌های دانشجویی ۵ برابر بیشتر ازدواج‌های کف جامعه است.

آخرین ارزیابی از ازدواج های دانشجویی

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها گفت: آخرین ارزیابی از ازدواج های دانشجویی که طی سال ۹۰ تا ۹۶ انجام گرفته، نشان می دهد که ازدواج های دانشجویی از ثبات بیشتری برخوردارند.

جزئیات ثبت‌نام ازدواج دانشجویی اعلام شد

مقررات ثبت‌نام و جزئیاتی از بیست و دومین دوره طرح ملی همسفر تا بهشت از قبیل روند ثبت‌نام، مدارک لازم، طرح‌های تشویقی، نحوه اعزام و روند اسکان اعلام شد.

آمار ازدواج در دانشگاه‌های تک جنسیتی بیشتر است

مدیر کل ستاد ازدواج دانشجویی کشور گفت: دانشجویان دانشگاه‌های تک جنسیتی، آمار ازدواج بالاتری نسبت به دانشگاه‌های مختلط دارند.