کلیدواژه: ایالات متحده

اقتصاددان اسپانیایی :

تهران با وجود تحریم‌ها نفت خود را خواهد فروخت

اقتصاددان اسپانیایی گفت: ایالات متحده و دیگر کشورها باید به توافق‌های چندجانبه برای کاهش آسیب به مردم عادی در موارد نیازهای بشردوستانه دست یابند.

همه چیز راجع به تحریم جدید و باعث و بانی اش

باتوجه به ناکامی آمریکا در متوقف کردن چرخ های پیشرفت کشورهایی مانند ایران به نظر میرسد تنها نتیجه تحریم های به اصطلاح فلج کننده از جانب ایالات متحده فقط منزوی شدن بیشتر آمریکا در دنیاست.

رقابت بین دو حزبی که هیچ فرقی با هم ندارند

حال که در ایام انتخابات چهل و پنجمین دوره ی ریاست جمهوری آمریکا قرار داریم و ماه هاست که با وعده و وعیدهای بسیاری از دو نامزد حزب جمهوری خواه و دموکرات مواجه شدیم به نظر میرسد قرار نیست اتفاقات خاصی در روند جنایات و زورگویی های آمریکا بیافتد. انگار برنامه هایی از پیش نوشته شده که فقط مجری آن در هر چهار سال عوض میشود.