کلیدواژه: هزینه خانوار

سهم یارانه نقدی در هزینه خانوارهای ایرانی

مرکز امار ایران اعلام کرد، یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در هزینه خانوارهای ایرانی سهمی کمتر از ۲ درصد دارد.
یادداشت اتاق خبر 24

افزایش حقوق مسکّن است نه درمان

روشن است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران بر اساس آنچه در مجلس و شورای عالی کار تعیین شده نمی تواند جایگزینی برای افزایش بی رویه قیمتها باشد.

افزایش ۱۱.۷ درصدی هزینه‌ خانوار در سال ۹۴

متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال 1394 نسبت به سال قبل 11.7 درصد و متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری 15.6 درصد افزایش داشته است.