کلیدواژه: امنیت منطقه

شمخانی: ادعای غرب در تامین امنیت منطقه‌ دروغ است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ادعای مشارکت غرب در تامین امنیت منطقه‌ای دروغی بزرگ است که نتایج خونبار و پر هزینه آن در بسیاری از کشورهای منطقه قابل مشاهده است.