کلیدواژه: صنعت گردشگری

گرانی بنزین چه تأثیری در تعداد گردشگران ورودی دارد؟

صنعت گردشگری همچون سایر صنایع تعریف شده تابع وضعیت کلی جامعه است و به طور حتم از اتفاقات داخل کشور تأثیر می‌پذیرد.
صنعت گردشگری صنعتی پولساز

تاملی بر وضعیت گردشگری داخلی در تابستان امسال

تابستان سال 96،از حیث تعداد مسافرتِ داخلی به نسبت سال 95 با رشد قابل توجهی همراه بود،اما وضعیت گردشگریِ داخلی تابستان امسال، مطلوب نیست.
گزارش

گردشگری دریایی،ظرفیتی برباد رفته!/ موهبتی در شمال و جنوب ایران که نادیده گرفته می شود

گردشگری به عنوان صنعتی درآمدزا می تواند روند توفیق اقتصادی را به نحو فزاینده ای تقویت کند.