کلیدواژه: دادگاه

تفاوت شبنم نعمت زاده و سلطان سکه در پولشویی

یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود درتوییتر درباره اظهارات شبنم نعمت زاده در دادگاه نوشت:

آخرین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده آغاز شد

آخرین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده دقایقی پیش به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

نماینده دادستان: امانی بودن مبالغ باید مستندات لازم داشته باشد

دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام: در یک سال و نیم اخیر یک ریال برنگشته است

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

ترسی از ایروانی نداشته باش حقیقت را بگو

پنجمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

آغاز چهارمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته

چهارمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو صبح امروز ۱۵ مهرماه به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

قاضی صلواتی خطابه یک متهم: قطعات بنزین سوز را با عنوان گاز سوز وارد کردی

سومین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو صبح امروز ۱۴ مهرماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

آغاز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر به ریاست قاضی مزیدی آغاز شد.

برگزاری دومین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق قطعات خودرو

جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است.

آغاز اولین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته

محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.