کلیدواژه: استخدام در تهران

استخدام کارشناس مالی و کارشناس توسعه بازار

یک شرکت تولیدی – صنعتی جهت تکمیل کادر اداری خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.