کلیدواژه: هوای تهران

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

هوای تهران آلوده است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۳۱ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران در ۲۷ خردادماه

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، کیفیت هوای تهران امروز ۲۷ خردادماه در شرایط قابل قبول است.

هوای تهران پاک شد

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۴۳ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.

هوای تهران در مرز آلودگی

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۶ قرار گرفته است و کیفیت هوای تهران در مرزآلودگی قرار دارد.

هوای تهران در ۷ اردیبهشت قابل قبول است

هوای پایتخت در هفتم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با شاخص ۷۲ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران در مرز آلودگی

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است.

هوای تهران در ۳ اردیبهشت قابل قبول است

هوای پایتخت در سوم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با شاخص ۶۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هشدار در مورد وضعیت خطرناک هوا در مترو

رئیس شورای شهر تهران نسبت به وضعیت خطرناک هوا در داخل واگن‌های مترو و احتمال انتقال ویروس هشدار داد و گفت: اگر فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود مترو باید متوقف شود.