کلیدواژه: کار‌شناس فروش

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر تجهیزات آزمایشگاهی جهت بخش فروش و بازاریابی کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس فروش تلفنی با مزایای عالی در آی تی بازار

دفتر مرکزی سایت آی تی بازار زمینه فروش تلفنی جهت تکمیل کادر خود در شهر تهران از علاقه مندان و واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس فروش تلفنی با مزایای عالی در آی تی بازار

دفتر مرکزی سایت آی تی بازار در زمینه فروش تلفنی جهت تکمیل کادر خود در شهر تهران از علاقه مندان و واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس فروش مسلط به زبان انگلیسی در تهران

شرکت آترین شیمی مهر در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی در محدوده میدان توحید جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس فروش تلفنی بامزایای عالی در آی تی بازار/ تهران

دفتر مرکزی سایت آی تی بازار در زمینه فروش تلفنی جهت تکمیل کادر خود در شهر تهران از علاقه مندان و واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس فروش تلفنی بامزایای عالی در آی تی بازار/ تهران

دفتر مرکزی سایت آی تی بازار در زمینه فروش تلفنی جهت تکمیل کادر خود در شهر تهران از علاقه مندان و واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس فروش تلفنی بامزایای عالی در آی تی بازار/ تهران

دفتر مرکزی سایت آی تی بازار در زمینه فروش تلفنی جهت تکمیل کادر خود در شهر تهران از علاقه مندان و واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس فروش سازمانی و بازاریاب با مزایا در تهران

گسترش ارتباطات زیرساخت غدیر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس فروش با مزایا در تهران

شرکت سابین تجارت آریا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد توانمند در حوزه ی بازاریابی پرداخت الکترونیک دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام کارشناس فروش و مشاور تبلیغات در هلدینگ رسانه های برتر

هلدینگ رسانه های برتر در راستای تکمیل کادر فروش خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.