کلیدواژه: تونی بلر

مرد 60 میلیون پوندی؛ کاسب بحران‌های خاورمیانه

روزنامه دیلی تلگراف انگلیس اخیراً از میزان و گستره منافع تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس و امپراتوری اقتصادی او مبتنی بر کسب منافع از بحران های منطقه مانند قضیه فلسطین به ضرر مالیات دهندگان کشورش و به سود قراردادهای تجاری در پوشش نمایندگی کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه خبر داده است.  

"تونی بلر" از سمت خود استعفا داد

تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس و نماینده گروه چهارجانبه صلح خاورمیانه از سمت خود کناره گیری کرد.