کلیدواژه: دریاچه ارومیه

حال دریاچه ارومیه خوب است

دریاچه ارومیه که چندین سال با خشکی دست‌ و پنجه نرم کرده، اکنون وارد شرایط بهتری شده و به‌نظر می‌رسد که احیای این دریاچه دیگر دور از دسترس نباشد.

افزایش ۷۱ سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه

سطح تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۰.۷۱ سانتیمتر افزایش یافته است.

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

خلیل ساعی: میانگین افت تراز دریاچه سالانه ۴۰ سانتی متر بود و اگر اقدامات احیایی انجام نمی گرفت و این روند نزولی ادامه می یافت،آب دریاچه به صفر می رسید.

حجم آب دریاچه ارومیه کاهش یافت

حجم آب دریاچه ارومیه در روز‌های اخیر با آفت نسبت به هفته اخیر روبرو بوده و به رقم ۴.۵۰ میلیارد متر مکعب رسیده است.

حجم آب دریاچه ارومیه به ۴.۷۴ میلیارد متر مکعب رسید

تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به هفته گذشته با اُفت اندک به رقم هزار و ۲۷۱ متر و ۷۴ سانتی متر رسیده است.

اُفت اندک تراز سطح آب دریاچه ارومیه

تراز سطحی آب دریاچه ارومیه نسبت به هفته اخیر با اُفت اندک به یک متر و ۶ سانتیمتر رسیده است.

افزایش حجم آب دریاچه ارومیه

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی با اشاره به تاثیرات بارندگی های اخیر و اقدامات این ستاد در احیای این پهنه آبی گفت: حجم آب دریاچه نسبت به روز مشابه سال گذشته 2.98 میلیارد مترمکعب و نسبت به ابتدای سال آبی جاری(اول مهر پارسال) 4.04 میلیارد مترمکعب افزایش‌یافته است.

رشد ۸۸ سانتیمتری تراز سطح آب دریاچه ارومیه

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه حامی از آن است که تراز سطح آب این دریاچه تا تاریخ ۸ اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۸۸ سانتیمری روبرو بوده است.

دریاچه ارومیه تا سال ۱۴۰۸ به تراز اکولوژیک می رسد

رییس سازمان محیط زیست گفت: با توجه به محدودیت های مالی دو تا سه سال از برنامه احیای دریاچه ارومیه عقب افتادیم و امیدواریم سال ۱۰۴۸ به تراز اکولوژیکی برسیم.

تراز دریاچه ارومیه ۴۵ سانتی متر افزایش یافت

رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه افزایش تراز این دریاچه همچنان ادامه دارد، گفت: تراز آب دریاچه ۴۵ سانتی متر نسبت به زمان مشابه افزایش یافت.