کلیدواژه: کفالت

درخواست معافیت کفالت حین تحصیل امکان پذیر است؟

درباره امکان درخواست معافیت کفالت در حین تحصیل بیشتر بدانید.

توضیحات رئیس سازمان نظام وظیفه در مورد معافیت سربازی

سردار صدرالسادات گفت: سن کفالت 70 سال است و زیر سن 70 سال باید دارای بیماری خاصی باشد که در صورت نیاز به مراقبت داشتن کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی آن را تایید می‌کند.