کلیدواژه: مستحب

اعمالی که در روز مبعث مستحب است

روز عید سعید مبعث از اعیاد بزرگ اسلامی است. در این روز اعمال مستحبی وارد شده است.