کلیدواژه: رکود در بازار مسکن

بنگاههای املاک سٌوت و کٌور!

پیش‌بینی می‌شد که پس از اجرای برجام، جو روانی ناشی از آن حداقل بتواند مردم را برای ورود به بازار مسکن ترغیب کند اما با گذشت چند هفته از اجرایی شدن برجام، تغییر خاصی را نمی‌توان در این بازار مشاهده کرد و به نظر می‌رسد که این اتفاقات تاثیر چندانی را بر سازندگان و متقاضیان بازار مسکن ندارد‌.  

بازار مسکن همچنان در رکود

در حالی که عنوان می شود سال آینده سال رونق بخش مسکن است گزارش های میدانی نشان می دهد هنوز سازندگان رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز ندارند و کماکان ترجیح می دهند سرمایه خود را در بانک ها سپرده گذاری و سودهای بالا دریافت کنند.