کلیدواژه: امام(ره)

اتاق خبر 24 منتشر کرد

موج گسترده واکنش ها علیه هاشمی رفسنجانی در انتقاد به شورای نگهبان

چهره های سیاسی و جناح های مختلف نسبت به سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند.