کلیدواژه: دور ریختن گندم

دور ریختن هزاران تن گندم در گلستان + تصاویر

تیر بی تدبیری دست اندرکاران در استان گلستان موجبات فساد هزاران تن گندم تولیدی صد ها کشاورز زحمتکش استان گلستان را باعث شد.