کلیدواژه: منهم ارزی

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.