کلیدواژه: محمد موسوی خوئینی ها

بازگشت مرد پشت پرده اصلاحات!

یک کاربر توییتر در واکنش به نامه خوئینی‌ها نوشت: بازگشت مرد پشت پرده اصلاحات! موسوی خوئینی ها که با القاب پدر معنوی، پدرخوانده و مرد خاکستری خطاب می شود می داند کجا پیام هایش را علنی کند. آن می خواهند مشکلات اقتصادی و معیشتی که توسط دولت مورد حمایت خودشان به وجود آمده است را به گردن کلیت نظام بیاندازند.

آیه‌ای از قرآن در توصیف نامه موسوی خویینی‌ها

یک فعال توییتری در واکنش به نامه موسوی خویینی‌ها به رهبر معظم انقلاب نوشت: