کلیدواژه: موسیی

تئاتر و موسیقی صاحب فستیوال مجازی می‌شود

شهاب‌الدین حسین‌پور از شکل‌گیری طرح فستیوال مجازی تئاتر و موسیقی و برگزاری آن در نیمه دوم سال جاری خبر داد.