کلیدواژه: کاهش مناسبات

جزئیات طرح کاهش «مناسبات ایران با انگلیس، آلمان و فرانسه»

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به جزئیات طرح «کاهش مناسبات ایران با انگلیس، آلمان و فرانسه» در مجلس گفت: در ماده واحده این طرح آمده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طرح مناسبات دیپلماتیک ایران با این سه کشور در حد کنسولی کاهش پیدا کند.