کلیدواژه: لنتقام سخت

نامه ایران به سازمان ملل درباره انتقام سخت از آمریکا

 نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان، حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در عراق را مطابق اصل حق دفاع از خود دانست.