کلیدواژه: انرزی هسته ای

کدام بخش‌های انرژی سریع‌ترین رشد را تجربه کردند؟

طی سه سال گذشته جهان رشد نسبتا بالایی را برای منابع انرژی کربن محور و همچنین منابع انرژی تجدیدپذیر مشاهده کرده است.