کلیدواژه: پایتخت6

«پایتخت6» کلید خورد

تصویربرداری «پایتخت6» به کارگردانی سیروس مقدم و حضور بازیگران اصلی در شیرگاه آغاز شد.