کلیدواژه: دیسک ترمز

«دیسک خودرو» چه کار می‌کند؟

یکی از قطعات مهم در همه خودروها دیسک ترمز است که نگهداری و مراقب درست آن می تواند طول عمر آن را بالا ببرد.