کلیدواژه: آگهی بازرگانی

آگهی بازرگانی از شبکه کودک حذف شد

محمد سرشار مدیر شبکه کودک در خبری اعلام کرد که پخش آگهی‌های بازرگانی در شبکه کودک از فردا متوقف خواهد شد.