کلیدواژه: رومینگ

تفاوت هزینه‌های رومینگ ایرانی‌ها در ۲ کشور همسایه

یک حساب کاربری در توییتر درباره هزینه های رومینگ در دو کشور همسایه ایران یعنی عراق و ترکیه، نوشت: