کلیدواژه: بازگشت زوار

فعالیت 24 ساعته مرز "خسروی" برای بازگشت زوار

رییس قرارگاه ویژه اربعین در مرز خسروی از فعالیت 24 ساعته در این مرز، جهت ورود زوار اربعین خبر داد.