کلیدواژه: اعصاب و روان

کشف پروتئینی که درد را زیاد می‌کند

دانشمندان پروتئینی را در مغز کشف کرده‌اند که موجب حفظ و ازدیاد درک دردهای مزمن و آسیب‌های عصبی و التهابی پس از آن می‌شود.