کلیدواژه: گیربکس

صنایع خودروسازی آماده پذیرش قطعات بومی نیستند

صنعت کشور با موفقیت در ساخت گیربکس‌های هلی کوپتر و ناوشکن‌ها رسما توانایی خود در ساخت گیربکس‌های اتوماتیک را به خودروساز‌ها نوید می‌دهد.