کلیدواژه: خودروی انژکتور

چرا عمر خودروها با موتور کاربراتوری به سر رسید؟

خودروهای‌ انژکتوری برتری های فراوانی نسبت به موتورهای کاربراتوری دارند که آلایندگی کمتر و مصرف سوخت بهینه از جمله این مزایا هستند.