کلیدواژه: ورود زنان به ورزشگاه

پشت پرده تجمع در مخالفت حضور زنان در ورزشگاه

یکی از فعالان فضای مجازی در توییتر درباره پشت پرده تجمع احمقانه در مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه، نوشت: