کلیدواژه: آیت الله سید ابراهیم رییسی

بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از مجتمع قضایی شهید مطهری

رییس قوه قضاییه صبح امروز به صورت سرزده از مجتمع قضایی شهید مطهری بازدید کرد.