کلیدواژه: قیمتطلا

قیمت طلای جهانی افزایش یافت

قیمت طلا در معاملات امروز بازارهای جهانی با 4.02 دلار افزایش به 1489.80 دلار رسید.