کلیدواژه: مجتمع قضایی شهید مطهری

بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع شهید مطهری+ عکس

رییس قوه قضاییه صبح امروز به صورت سرزده از مجتمع قضایی شهید مطهری بازدید کرد.