کلیدواژه: ترك اعتياد

علت نشت «متادون» در بازار آزاد

مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو با اشاره به علل نشت متادون در بازار آزاد،: برنامه ما این است که متادون را در داروخانه‌های معین توزیع کنیم.