کلیدواژه: ترک‌تحصیل

فروش کوله‌پشتی ۷۰۰۰۰۰ تومانی!

افزایش هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان بیشترین فشار و تأثیر منفی خود را بر سبد هزینه خانوارهای طبقه ضعیف جامعه تحمیل می‌کند.