کلیدواژه: دختر آبی

یادداشت اتاق خبر24:

آیا مرگ سحر خدایاری پشت پرده ای دارد؟

ماجرای خودسوزی مرحوم سحر خدایاری با گذشت زمان روشن تر میشود و دستهای پنهان پشت پرده آن آشکار می گردد.
یادداشت اتاق خبر24:

ارزش فوتبال مرگ است؟

می خواهم صریح و رک درباره موضوع خودسوزی دختری که عاشق فوتبال بود سخن بگویم، آنقدر رک که شاید ابتدا رنجیده شوید.

افرادی که از خون دخترم سوء استفاده می‌کنند را حلال نمی‌کنم

پدر مرحوم سحر خدایاری در گفتگویی که داشت، توضیحاتی درباره جزئیات ماجرای دخترش ارائه داد.