کلیدواژه: هایپر

استخدام شرکت هایپرمارکت های ماف پارس

شرکت هایپرمارکت های ماف پارس (هایپراستار) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در قم استخدام می کند.